«Chào hỏi xã giao.» Stickers

Chào hỏi xã giao. stickers
25 stickers
Có hàng triệu cách để nói lời chào xã giao. Hãy khởi đầu cuộc trò chuyện thú vị bằng những sticker độc đáo này.
There are no stickers in this collection

«Chào hỏi xã giao.» sticker collection info

Stickers language: Tiếng Việt
Publication date: 2017/03/30

Other sticker collections